Què cal saber del certificat energètic?

gener 30, 2020

El certificat energètic és un esquema de qualificació d’un immoble que proporciona informació útil a tots els ciutadans respecte al consum d’energia i les seves característiques. Aquest va acompanyat d’un document de recomanacions per a millorar l’habitatge i fer-lo energèticament més eficient.

Per determinar la qualificació energètica d’un habitatge, es concedeix una etiqueta que designa l’habitatge amb diferents lletres: de la “A” a la “G”. Proporciona una classificació en:

  1. El consum d’energia primària. Aquest és el consum necessari per mantenir els nivells estàndard de confort a l’habitatge.
  2. Les emissions de CO₂.

L’ICAEN, és l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya. El 1980 es va implementar el marc normatiu de l’aïllament tèrmic als habitatges. Els edificis que tenen l’obligació a tenir el certificat són:

  • A Catalunya, des de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic.
  • Des de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin.
  • I els edificis i habitatges ja existents en els que una entitat pública ocupi una superfície superior a 250 m², i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

L’etiqueta d’eficiència energètica i els certificats energètics caduquen al cap de deu anys de la seva emissió. Per tant, és recomanable comprovar els electrodomèstics per a assegurar-se del seu estat i funcionament. I si fa falta, renovar-los. Pel que fa al certificat energètic, en cas que es vulgui vendre o llogar l’habitatge es recomana fer canvis i reformes. Així, es pot aconseguir un immoble de qualitat amb un certificat actualitzat.

Segueix llegint

Veure-les totes
octubre 31, 2019

Què necessites per demanar una hipoteca?

A l’hora de comprar un habitatge sorgeixen dubtes. Entre aquests estan els requisits que demanen, sobretot els bancs, per poder demanar el préstec de la hipoteca corresponent.  Aquest son les principals condicions a tenir en compte: Els ingressos mensuals nets són la base de qualsevol banc per aprovar o denegar una hipoteca. Des de l’ingrès d’una…

febrer 13, 2020

Quin és el valor mínim per a escripturar una propietat?

L’últim pas de la compra d’un habitatge és el d’escripturar la propietat. Aquest es fa després de la redacció i la firma del precontracte de compravenda i el pagament de les arres. Es tracta d’un tràmit en el que s’ha d’anar al notari per a gestionar l’escriptura pública de l’habitatge i inscriure l’acord de compravenda…