AVÍS LEGAL

1. Condicions generals:

Aquesta nota legal conté les condicions que regulen l’ús i l’accés al lloc web https://www.espigul.com (d’ara endavant, lloc o web) i les responsabilitats derivades de la seva utilització, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI). S’entendrà que l’accés o la mera utilització del lloc web per part de l’usuari implica l’adhesió del mateix a totes les condicions que Immobiliaria Espígul tingui publicades en aquell moment al web. S’informa als usuaris que Immobiliaria Espígul respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les seves dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades.

2. Titular:

El titular d’aquest lloc web és:

Immobiliaria Espígul SL, d’ara endavant Immobiliaria Espígul, amb domicili social a Plaça Marquès de Camps, 3, 17001 de Girona (Girona), amb CIF B-17284894, telèfon de contacte 972220110 i adreça de correu electrònic hola@espigul.com IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. CIF. B-17284894 – Registre Mercantil de Girona. Al tom 83 – Full 155 – Fulla número Gi-1477. – Inscripció 17a Direcció Fiscal Plaça Marquès de Camps, 3 17001 GIRONA (Girona)

3. Objecte:

L’objectiu d’aquest lloc és informar de l’activitat i serveis que desenvolupa i ofereix Immobiliària Espígul.

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial:

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegida per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En cap cas l’accés per part de tercers a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queden prohibides la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular. L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets d’Immobiliària Espígul o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui incloure’s en els continguts. https://www.espigul.com és un domini registrat per Immobiliària Espígul. El domini no pot ser utilitzat, llevat de l’autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de l’empresa de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit d’Immobiliària Espígul.

5. Accés:

Els usuaris podran accedir al lloc de forma lliure i gratuïta. No obstant això, Immobiliària Espígul es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web als usuaris que no tinguin les credencials adequades. Aquestes credencials (usuari i contrasenya) són facilitades per Immobiliària Espígul als seus clients, o als usuaris que ho sol·licitin expressament, amb la finalitat d’accedir a informació específica per a aquest grup d’usuaris. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa.

6. Responsabilitat i obligacions:

6.1. Responsabilitat pel contingut

El contingut d’aquest lloc web té caràcter general, amb una finalitat i efectes exclusivament informatius sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial. Immobiliària Espígul s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió presa per l’usuari del lloc web. Immobiliària Espígul rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per l’empresa o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, així com la responsabilitat que es derivi del mal ús dels continguts. De la mateixa manera, en relació amb els continguts, Immobiliària Espígul es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

6.2. Responsabilitat respecte als enllaços a altres pàgines web (links)

Els enllaços introduïts en aquest lloc web tenen caràcter merament informatiu i, per tant, Immobiliària Espígul no controla ni verifica cap informació, contingut, producte o servei facilitat a través d’aquests llocs web. En conseqüència, Immobiliària Espígul declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment pel contingut, relatiu a les pàgines d’enllaç. Aquests enllaços a altres pàgines, així com als productes o serveis que ofereixen, no implica suport, patrocini o recomanació per part d’Immobiliària Espígul.

6.3. Responsabilitat en el cas que aquesta pàgina sigui el destí de l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines amb destinació al lloc d’Immobiliària Espígul, s’haurà d’atendre a les següents estipulacions: · S’haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia adreça d’Immobiliària Espígul i ha d’abarcar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d’autorització expressa i per escrit d’Immobiliària Espígul, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de cap manera el lloc web d’Immobiliària Espígul, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina d’Immobiliària Espígul.

Si es vol fer constar algun signe distintiu d’Immobiliària Espígul, com marques, logotips i denominació, s’haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom d’Immobiliària Espígul.

S’hi prohibeix, llevat d’autorització expressa d’Immobiliària Espígul, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social d’Immobiliària Espígul com a paraula clau (“metatags” o “metanames”) per a la cerca de llocs web realitzada a través de cercadors. Immobiliària Espígul no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç.

6.4. Responsabilitat aspectes tècnics:

Immobiliària Espígul farà tot el possible per oferir un servei estable i durador, però en cap cas garanteix la continuïtat del funcionament ni l’operativitat i disponibilitat del lloc web per causes alienes a la seva responsabilitat. Immobiliària Espígul no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web. Per aquest motiu, en cap cas es compensarà per possibles problemes deguts al mal funcionament del sistema.

6.5. Obligacions dels usuaris:

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Immobiliària Espígul pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment, per part seva, de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Immobiliària Espígul el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses i a rescindir el contracte d’assegurança sol·licitat, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’usuari no podrà usar aquest servei per a transmetre qualsevol classe de material il·legal, amenaçador, difamatori o qualsevol altre tipus de material considerat ofensiu. De la mateixa forma, no podrà fer ús incorrecte dels continguts d’Immobiliària Espígul, utilitzar-los amb finalitats diferents als previstos, reproduint-los, modificant-los o transformant-los. Qualsevol informació obtinguda en el lloc d’Immobiliària Espígul i mostrat en una pàgina externa, haurà de mostrar-se indicant degudament la font, és a dir, el nom del lloc i l’enllaç o pàgina d’on s’ha obtingut la informació. Respecte a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi Immobiliària Espígul relativa a l’ús del lloc. A aquest efecte Immobiliària Espígul es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

7. Durada i modificació:

Immobiliària Espígul tindrà dret a modificar unilateralment els termes i condicions aquí estipulades, de manera total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà, i es posarà en coneixement dels usuaris, de la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal. La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de manera total o parcial per Immobiliària Espígul . Immobiliària Espígul podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre Immobiliària Espígul que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de manera individual a l’usuari per aquesta. Immobiliària Espígul no tindrà cap obligació de mantenir cap contingut ni de reexpedir cap missatge no llegit o no enviat ni a l’usuari ni a un tercer.

8. Legislació aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Les condicions que apareixen en aquesta web estan en tot cas sotmeses a les Lleis i Tribunals espanyols. En cas de controvèrsies entre l’usuari i Immobiliaria Espígul, les parts expressament pacten i acorden, respecte de la prestació del servei, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, el seu sotmetiment als Tribunals i Jutjats de Girona (Espanya).

Espígul