Diferència entre arrendador i arrendatari

març 21, 2024

diferència entre arrendador i arrendatari

En el món de l’arrendament immobiliari es troben dos rols que juguen un paper fonamental: l’arrendador i l’arrendatari. Aquests dos termes són essencials per entendre qualsevol contracte de lloguer, ja que representen les parts que subscriuen l’acord. Malgrat això, sovint es poden confondre o malinterpretar. En aquest post, explicarem de manera clara i detallada qui és cadascun, quines responsabilitats i drets té, i com interactuen en la relació contractual d’un arrendament per tal d’aclarir-te la diferència entre arrendador i arrendatari

Qui és l’arrendador?

Per si et preguntes qui és l’arrendador, és la figura clau en un contracte d’arrendament. Aquesta persona o entitat és qui posseeix la propietat immobiliària i la posa a disposició, d’una altra part. L’arrendador té la responsabilitat de mantenir l’habitatge en condicions adequades per a l’ús pactat i té el dret a rebre el pagament del lloguer acordat. 

Tot seguit et detallem les obligacions de l’arrendador i els seus drets:

Obligacions de l’arrendador

 • Entregar la propietat: Ha de proporcionar l’habitatge en bones condicions d’ús.
 • Manteniment: És responsable de mantenir l’habitatge en condicions adequades per a viure i fer les reparacions necessàries.
 • Pau i privacitat: Ha de garantir que l’arrendatari pugui gaudir del lloguer sense interferències.
 • Seguretat: Ha d’assegurar que la propietat compleixi amb tots els estàndards de seguretat i normatives vigents.

Drets de l’arrendador

 • Lloguer: Cobrar el lloguer acordat en el termini pactat.
 • Fiança: Pot exigir una fiança com a seguretat pel compliment del contracte.
 • Finalitzar el contracte: Sota certes condicions, pot rescindir el contracte.

Qui és l’arrendatari?

D’altra banda, l’arrendatari és la persona que pren en lloguer la propietat de l’arrendador. Aquest es compromet a pagar el lloguer en els termes i el termini establert, així com a mantenir la propietat en bones condicions respectant les normes d’ús acordades. L’arrendatari té el dret de gaudir de la propietat privadament durant la durada del contracte, sempre i quan compleixi amb les seves obligacions. Però, ¿quines són les obligacions de l’arrendatari i quins drets té dins del contracte d’arrendament?

Obligacions de l’arrendatari

 • Pagar el lloguer: Abonar el lloguer en els terminis acordats.
 • Cura de la propietat: Mantenir la propietat en bon estat, respectant les normes d’ús.
 • Respectar les normes: Seguir les normes establertes en el contracte d’arrendament.
 • Notificar danys: Informar a l’arrendador sobre qualsevol dany o necessitat de reparació.

Drets de l’arrendatari

 • Gaudir de la propietat: Fer ús de la propietat privadament durant la durada del contracte.
 • Privacitat: Té el dret a no ser molestat o interferit en l’ús pacífic de la propietat.
 • Reparacions necessàries: Pot exigir les reparacions necessàries per mantenir l’habitatge habitable.
 • Dipòsit de fiança: Ha de rebre de tornada el dipòsit de fiança al final del contracte, si s’han complert les condicions.

Contracte d’arrendament: l’arrendador i l’arrendatari 

En el procés d’elaboració d’un contracte d’arrendament, l’arrendador sol ser qui pren la iniciativa per redactar aquest document essencial. El contracte defineix no només la durada i el preu del lloguer, sinó també altres clàusules crucials com les condicions per a la rescissió i els drets i deures de cada part. No obstant això, és fonamental que tant l’arrendador com l’arrendatari revisin detalladament el contingut del contracte, negociant i acordant els termes per assegurar que reflecteixi justament les necessitats i expectatives de totes dues parts.

A més, en situacions en què múltiples individus o entitats actuen com a arrendadors o arrendataris, cada un d’ells es compromet a les mateixes condicions estipulades en el contracte. Això pot afegir una capa addicional de complexitat, ja que totes les parts han d’estar d’acord i comprendre els termes acordats.

Col·laboració entre arrendador i arrendatari

Com has pogut observar, és molt important la col·laboració entre arrendador i arrendatari en l’elaboració d’un contracte d’arrendament. Tot i que, generalment, és l’arrendador qui redacta el contracte, la revisió, negociació i acceptació mútua dels termes per part de l’arrendatari és vital per assegurar una entesa clara i justa. Des d’Espígul, recomanem sempre contractar una immobiliària per a la gestió del teu lloguer amb l’objectiu de garantir que tots els aspectes legals i particulars estiguin adequadament coberts en el contracte. Amb aquest enfocament, tant arrendadors com arrendataris poden establir una base sòlida per a una relació beneficiosa i sense complicacions.

Segueix llegint

Veure-les totes
hipoteca fixa o variable
març 14, 2024

Hipoteca fixa o variable?

Quan es tracta de comprar un habitatge, una de les decisions més importants que hem de prendre és l’elecció entre una hipoteca fixa o variable. Aquesta decisió pot tenir un gran impacte en la nostra economia personal durant anys, per això és fonamental entendre les principals característiques de cadascuna. Què és una hipoteca fixa? Una…

funciones de un asesor inmobiliario
març 28, 2024

Funcions d’un assessor immobiliari

El mercat immobiliari és complex i es troba en constant evolució, fet que requereix la presència d’un professional que pugui guiar tant als venedors com als compradors a través del procés de compra, venda o lloguer d’immobles. Aquí és on entra en joc l’assessor immobiliari. A continuació t’explicarem les diferents funcions d’un assessor immobiliari. Què…