Hipoteca fixa o variable?

març 14, 2024

hipoteca fixa o variable

Quan es tracta de comprar un habitatge, una de les decisions més importants que hem de prendre és l’elecció entre una hipoteca fixa o variable. Aquesta decisió pot tenir un gran impacte en la nostra economia personal durant anys, per això és fonamental entendre les principals característiques de cadascuna.

Què és una hipoteca fixa?

Una hipoteca fixa és un préstec hipotecari on el tipus d’interès es manté constant durant tota la vida del préstec. Això vol dir que les quotes mensuals que pagues al banc són sempre les mateixes. L’avantatge principal d’aquest tipus d’hipoteca és la previsibilitat: saps exactament quant pagaràs cada mes fins que la hipoteca estigui completament amortitzada, independentment del que passi en els mercats financers o l’economia en general.

Avantatges de la hipoteca fixa

 • Previsibilitat: Com les quotes romanen constants, és més fàcil pels prestataris planificar el seu pressupost a llarg termini.
 • Protecció contra l’augment dels tipus d’interès: Si els tipus d’interès de mercat augmenten, els prestataris amb hipoteques fixes no veuran augmentades les seves quotes.
 • Simplicitat: En ser un producte més senzill d’entendre, els prestataris poden sentir-se més còmodes i segurs en la seva decisió.

Desavantatges de la hipoteca fixa

 • Cost inicial més alt: Les hipoteques fixes generalment tenen tipus d’interès més alt en comparació amb les variables.
 • Menys benefici en un entorn de baixos tipus d’interès: Si els tipus d’interès de mercat disminueixen, els prestataris amb hipoteques fixes no poden beneficiar-se d’aquesta reducció.
 • Menys flexibilitat: Les hipoteques fixes poden tenir majors penalitzacions per amortització anticipada.

Què és una hipoteca variable?

Per contra, en una hipoteca variable, el tipus d’interès varia al llarg del temps en funció d’un índex de referència, com l’Euríbor. Això significa que les quotes poden augmentar o disminuir en funció de l’evolució d’aquests índexs. Les hipoteques variables solen oferir tipus d’interès inicials més baixos que les fixes, però comporten un major risc, ja que el cost final pot ser imprevisible.

Avantatges de la hipoteca variable

 • Potencial d’estalvi quan els tipus d’interès són baixos: Si els tipus d’interès disminueixen, les quotes també poden disminuir, resultant en un estalvi pel prestatari.
 • Tipus d’interès inicial més baix: Normalment, les hipoteques variables comencen amb un tipus d’interès més baix que les fixes.
 • Flexibilitat: Les hipoteques variables solen oferir més opcions de reemborsament i menors penalitzacions per amortització anticipada.

Desavantatges de la hipoteca variable

 • Risc de fluctuacions dels tipus d’interès: Els prestataris estan exposats a l’augment dels tipus d’interès, el que pot incrementar significativament les seves quotes mensuals.
 • Incertesa financera: La variabilitat de les quotes pot complicar la planificació financera a llarg termini.
 • Potencial d’augment de costos a llarg termini: Si els tipus d’interès creix constantment al llarg del temps, el cost total de la hipoteca pot ser més alt que amb una hipoteca fixa.

Diferències entre hipoteca variable i fixa

Les hipoteques fixes i variables presenten diferències significatives que poden influir profundament en la gestió financera d’un préstec hipotecari. 

Estabilitat del pagament

La característica més notable d’una hipoteca fixa és la seva estabilitat. Les quotes són immutables des del començament fins al final del préstec, cosa que facilita la planificació financera a llarg termini. En canvi, en una hipoteca variable, les quotes poden canviar, a vegades de manera significativa, depenent dels canvis en els tipus d’interès de referència, com l’Euríbor.

Risc de mercat 

Amb una hipoteca variable, el prestatari assumeix un major risc de mercat. Si els tipus d’interès augmenten, també ho fan les quotes mensuals, el que pot suposar una pressió financera addicional. En contrast, amb una hipoteca fixa, aquest risc és inexistent, ja que els pagaments no es veuen afectats per les fluctuacions del mercat.

Beneficis dels canvis en els tipus d’interès

Les hipoteques variables poden oferir estalvis significatius quan els tipus d’interès estan baixos. Aquest tipus d’hipoteca és més sensible als canvis econòmics, per la qual cosa pot resultar en quotes mensuals menors en determinats períodes. D’altra banda, amb una hipoteca fixa, aquestes oportunitats d’estalvi són inaccessibles, ja que els pagaments romanen constants independentment dels canvis en els tipus d’interès.

Estratègia financera a llarg termini

Pels prestataris amb una tolerància al risc més baixa, una hipoteca fixa pot ser més apropiada, pel fet que ofereix una major previsibilitat financera. Pels que estan disposats a assumir més risc, una hipoteca variable pot ser més atractiva, sobretot si es preveu que els tipus d’interès romandran baixos o disminuiran durant un període prolongat.

Termini del préstec

La decisió entre fixa o variable també pot dependre de la durada prevista del préstec. Per exemple, per a préstecs a curt termini, una hipoteca variable pot ser més favorable a causa dels tipus d’interès inicials més baixos. Per a préstecs a més llarg termini, la certesa d’una hipoteca fixa pot ser més desitjable.

Què és millor hipoteca fixa o variable?

En definitiva, tal com hem vist al llarg del post, la decisió entre una hipoteca fixa o variable depèn de diversos factors, incloent la teva situació financera personal, les teves expectatives de futur i la teva tolerància al risc. És vital valorar amb cura tant les condicions del mercat actual com les teves necessitats i objectius a llarg termini abans de prendre una decisió. És recomanable també consultar amb un assessor financer per a entendre completament les implicacions de cadascuna d’aquestes opcions en el teu context particular. 
Recorda que, si estàs pensant a fer el pas de comprar un nou habitatge, a Espígul trobaràs una àmplia selecció de propietats adaptades a tota mena de necessitats i perfils.

Segueix llegint

Veure-les totes
requisitos para pedir una hipoteca
març 7, 2024

Quins són els requisits per sol·licitar una hipoteca?

A Immobiliària Espígul, entenem que el procés d’adquirir un habitatge és una decisió emocionant però també complexa. Un dels passos més significatius és obtenir una hipoteca, i, per això, és essencial conèixer i preparar-se per als requisits que aquest procés comporta. A continuació, et mostrem quins són els requisits per sol·licitar una hipoteca. Requisits per…

diferència entre arrendador i arrendatari
març 21, 2024

 Diferència entre arrendador i arrendatari

En el món de l’arrendament immobiliari es troben dos rols que juguen un paper fonamental: l’arrendador i l’arrendatari. Aquests dos termes són essencials per entendre qualsevol contracte de lloguer, ja que representen les parts que subscriuen l’acord. Malgrat això, sovint es poden confondre o malinterpretar. En aquest post, explicarem de manera clara i detallada qui…

Espígul