Quin és el valor mínim per a escripturar una propietat?
Publicado el dijous, 13 de febrer de 2020
L'últim pas de la compra d'un habitatge és el d'escripturar la propietat. Aquest es fa després de la redacció i la firma del precontracte de compravenda i el pagament de les arres. Es tracta d'un tràmit en el que s’ha d’anar al notari per a gestionar l'escriptura pública de l'habitatge i inscriure l’acord de compravenda en el Registre de la Propietat.  La propietat s'escriptura entre el 6% i el 12% del valor de la propietat. Escripturar per sota del valor oficial és recurrent, ja que es pensa que surt rendible. El fet és que escripturar la llar per un valor inferior repercuteix en el futur. Quan es vulgui vendre la propietat s'haurà de pagar més impostos dels que s'havien estalviat en el moment de la compra. Es tracta de l'impost de plusvàlua. Si vols saber més informació sobre aquest concepte, aquí tens l'explicació per l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, per saber el valor mínim per escripturar una propietat es calcula dividint el Coeficient de Variació del Mercat Immobiliari per la multiplicació resultat del Coeficient d'actualització del valor cadastral i Coeficient de referència al mercat. La fórmula quedaria així:

Variació del mercat Immobiliari / (Valor Cadastral x Referencia al mercat)

El procés d'adquisició d'un immoble és tècnic i complex. Juguen molts factors que s'han de tenir en compte. En aquest cas, cada Comunitat Autònoma estableix els seus valors.

Si necessites més informació i/o ajuda per la compravenda del teu habitatge, els nostres professionals et resoldran qualsevol dubte. Pots contactar per telèfon o a través d’aquest formulari de contacte.