Què és la plusvàlua municipal i com calcular-la?

juny 6, 2024

Què és la plusvàlua municipal i com calcular-la

La plusvàlua municipal és un impost que afecta molts propietaris quan decideixen vendre, heretar o donar un immoble. Aquest impost grava l’increment de valor dels terrenys urbans des del moment en què es van adquirir fins al moment en què es transmeten. En aquest post, t’explicarem què és la plusvàlua municipal, quan s’ha de pagar i com es calcula, amb un exemple pràctic per facilitar la comprensió.

Què és la plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal, també coneguda com l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), és un tribut local que els ajuntaments cobren als propietaris d’immobles quan aquests es transmeten. Això significa que, si vens, heretes o reps com a donació un immoble, et tocarà pagar aquest impost. El que es grava és l’increment de valor que ha experimentat el terreny des que el vas adquirir fins al moment de la transmissió. Per determinar la base imposable de l’impost, es té en compte el valor cadastral del terreny i el temps que ha estat en possessió del propietari.

Quan es paga la plusvàlua municipal

Si et preguntes quan es paga la plusvàlua municipal, has de saber que, principalment, s’ha de satisfer aquest impost en tres casos:

  • Venda d’un immoble: Si decideixes vendre la teva propietat, seràs el responsable de pagar la plusvàlua municipal.
  • Herència d’un immoble: Si heretes un immoble, els hereus han de pagar la plusvàlua municipal.
  • Donació d’un immoble: Si reps un immoble com a donació, seràs qui haurà de pagar aquest impost.

És important recordar que aquest impost no es paga si el valor de l’immoble no ha incrementat des del moment de l’adquisició fins al moment de la transmissió.

Termini per pagar la plusvàlua municipal

El termini per pagar la plusvàlua municipal varia segons la situació:

  • En cas de venda: Tens 30 dies hàbils des de la data de la venda per fer el pagament.
  • En cas d’herència: El termini és de 6 mesos des de la data de defunció del propietari, amb la possibilitat de demanar una pròrroga de 6 mesos més.
  • En cas de donació: El termini és de 30 dies hàbils des de la data de la donació.

Si no pagues la plusvàlua municipal dins del termini establert, es poden aplicar recàrrecs i interessos de demora. A més, l’ajuntament pot iniciar un procediment de constrenyiment, que pot incloure embargaments sobre els béns del deutor.

Com calcular la plusvàlua municipal

El càlcul de la plusvàlua municipal es fa amb aquesta fórmula:
Base imposable = Valor cadastral del terreny × Percentatge d’increment
El percentatge d’increment es determina segons els anys que el terreny ha estat en possessió del propietari. Després, s’aplica el tipus impositiu establert per l’ajuntament per obtenir la quota tributària.

Tot seguit et mostrem un exemple per acabar d’entendre el càlcul:
Imagina’t que tens una propietat que vas comprar fa 10 anys i ara la vols vendre. El valor cadastral del terreny és de 100.000 €. L’ajuntament estableix un percentatge d’increment del 3% anual. Aquí tens com calcular la plusvàlua:

Càlcul del percentatge d’increment:
Percentatge d’increment = 3% × 10 = 30%

Càlcul de la base imposable:
Base imposable = 100.000 € × 30% = 30.000 €

Càlcul de la quota tributària:
Si el tipus impositiu de l’ajuntament és del 20%
Quota tributària = 30.000 € ×20% = 6.000 €

Així, hauries de pagar 6.000 € de plusvàlua municipal.

Recorda que, si estàs pensant a vendre la teva propietat, a Espígul t’ajudem amb tots els tràmits. Amb més de 36 anys d’experiència liderant el sector, som la teva immobiliària de confiança. No dubtis a contactar-nos sense cap mena de compromís!

Segueix llegint

Veure-les totes
com vendre una casa heretada
maig 30, 2024

Vendre una casa heretada

Heretar una casa sovint ve acompanyat d’una barreja d’emocions i desafiaments. A banda de la càrrega emocional que suposa, el procés de vendre una casa heretada pot semblar complex i aclaparador si no estàs familiaritzat amb els passos legals i administratius que cal seguir. Aquest post està pensat per ajudar-te a comprendre millor aquest procés…

Drets i obligacions de l'arrendador
juny 13, 2024

Drets i obligacions de l’arrendador

Quan llogues una propietat o ets l’arrendatari, és molt important que coneguis els drets i obligacions de l’arrendador. Això t’ajudarà a mantenir una relació equilibrada i justa amb els inquilins, garantint que tots els aspectes legals es compleixen. Abans d’això, evidentment, és fonamental tenir clara la diferència entre arrendador i arrendatari. Per la qual cosa,…

Espígul