Quant costa escripturar una casa?

abril 18, 2024

precio escrituras casa

En el moment d’adquirir una propietat, un dels aspectes fonamentals és l’escripturació. Aquest procés no només simbolitza la culminació de la compra d’una propietat, sinó que també assegura legalment els seus drets. A continuació, desgranarem tot el que necessites saber sobre les escriptures d’una casa, incloent-hi quant costa escripturar una casa, què són les escriptures, com són i quan es fa l’entrega de les mateixes.

Què són les escriptures d’una casa?

Per si no tens clar què són les escriptures d’una casa, aquestes són un document públic redactat per un notari que certifica l’acord de compravenda d’una propietat immobiliària. Aquest document recull les dades identificatives tant del comprador com del venedor, així com una descripció detallada de l’immoble. Les escriptures són imprescindibles per inscriure la propietat al Registre de la Propietat, un pas crucial per garantir els drets de propietat.

Com són les escriptures?

Les escriptures d’una casa inclouen informació com la identificació de les parts (comprador i venedor), la descripció de l’immoble (ubicació, mida, límits, etc.), el preu de compravenda, les condicions de pagament i qualsevol càrrega o limitació que pugui tenir la propietat. També inclouen les dades cadastrals i el valor de taxació de l’immoble.

Quant costen les escriptures d’una casa?

El preu de les escriptures d’una casa varia segons diversos factors, incloent-hi el cost de l’immoble i les tarifes notarials, que poden variar segons la ubicació. A continuació et mostrem els principals costos associats, amb exemples numèrics, perquè et puguis fer una idea de quant costen les escriptures d’una casa

Honoraris del notari

Els honoraris notarials es basen en el preu de venda de l’immoble i estan regulats per llei. Per a un immoble valorat en 200.000 €, els honoraris notarials poden estar al voltant de 800 € a 1.200 €.

Impostos

  • Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP): Per a immobles de segona mà, el ITP pot variar entre el 6% i el 10% del preu de compra, depenent de la comunitat autònoma. Per a un immoble de 200.000 €, això podria significar entre 12.000 € i 20.000 €.
  • IVA i Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD): Per a obres noves, l’IVA sol ser del 10% a Espanya, més un AJD que pot oscil·lar entre l’0,5% i l’1,5%. Això suposa un cost addicional de 20.000 € a 23.000 € en un immoble de 200.000 €.

Registre de la Propietat

Els costos per inscriure la compra al Registre de la Propietat poden variar, però, per a un immoble de 200.000 €, podrien estar al voltant de 400 € a 650 €.

Gestoria

Encara que no és obligatori, contractar una gestoria pot facilitar molt el procés. Els costos per aquest servei poden oscil·lar entre 300 € i 600 €, depenent de la complexitat de l’operació.

Quan t’entreguen les escriptures?

L’entrega de les escriptures s’efectua una vegada finalitzat el procés de compra i pagats tots els costos associats, incloent-hi el preu de compra, els impostos, i les tarifes notarials i de registre. Després de la signatura de les escriptures davant de notari, es procedeix a la seva inscripció en el Registre de la Propietat, moment en el qual el comprador rep oficialment les escriptures, convertint-se en el nou propietari de la finca.           

Segueix llegint

Veure-les totes
comprar sobre plano
abril 11, 2024

És una bona idea comprar sobre pla?

Comprar un habitatge sobre pla significa adquirir una propietat abans que aquesta sigui construïda, basant-se només en el projecte arquitectònic i les promeses del promotor. Aquesta modalitat d’adquisició pot semblar arriscada a primer cop d’ull, però ofereix una sèrie d’avantatges tant per a compradors com per a promotors. A continuació tractarem els beneficis i consideracions…

cómo invertir en viviendas
abril 25, 2024

Com invertir en habitatge?

Invertir en immobles pot ser una de les decisions més importants i rendibles que es poden prendre. Aquesta opció, tot i que pot semblar difícil al principi, amb la guia adequada i una estratègia ben pensada, pot convertir-se en una font important de guanys a llarg termini. A continuació, explorarem com invertir en habitatge, oferint…

Espígul