Introducció al llenguatge immobiliari

març 9, 2023

Per això el post d’avui consisteix en una petita introducció al llenguatge immobiliari, on ens centrarem en definir alguns dels termes més comuns que s’utilitzen al món de la compravenda de propietats. Així que, si estàs pensant a comprar o vendre una propietat, o simplement vols ampliar el teu coneixement sobre el tema, segueix llegint.

 • Béns immobles

El terme “béns immobles” es refereix a la propietat immobiliària, com ara cases, terrenys i edificis comercials. Això és diferent dels “béns mobles”, que són propietats físiques que poden ser traslladades, com ara mobles, electrodomèstics i vehicles.

 • Agent immobiliari

Un agent immobiliari és una persona que ajuda les persones a comprar i vendre propietats. Els agents immobiliaris poden treballar per a una agència immobiliària o poden ser autònoms. Solen cobrar una comissió pel seu servei, que és un percentatge del preu de venda final de la propietat.

 • Preu de llistat

El preu de llistat és el preu que un venedor estableix per a la seva propietat en posar-la a la venda. Aquest preu pot ser negociable, però sol ser una indicació del preu que el venedor espera obtenir per la propietat.

 • Oferta

Una oferta és una proposta per comprar una propietat. Aquesta sol incloure el preu que la part compradora està disposada a pagar per la propietat, així com altres termes i condicions de la compra.

 • Inspecció de la Propietat

Una “inspecció de la propietat” és una avaluació detallada de la condició de propietat que és a la venda. Aquesta inspecció sol ser realitzada per un professional en la matèria, com ara un inspector de la llar, per assegurar que la propietat estigui en bon estat.

 • Finançament immobiliari

El finançament immobiliari és la manera com el comprador finança la compra de la propietat. Això pot ser a través d’un préstec hipotecari, que és un préstec que es concedeix per comprar una propietat, oa través d’altres formes de finançament.

 • Títol de Propietat

El títol de propietat és el document legal que prova la propietat de l’immoble. Aquest document sol incloure informació sobre qui és el propietari, així com qualsevol gravamen o càrrega que pugui existir sobre la propietat.

 • Alienació

L’alienació és el nom que rep l’acció de traspàs d’un propietari a l’altre. És a dir, l’antic propietari cedeix els drets de l’immoble a un nou propietari. Quan es realitza aquest canvi es fa una altra escriptura on el nou propietari accepta els seus nous drets i obligacions.

 • Sòl urbanitzable

El sòl urbanitzable es refereix a la zona de sòl que pot ser edificable, on es pot construir.

 • Superfície utilitzable

La superfície utilitzable o útil és aquesta superfície habitable d’un habitatge. Cal tenir en compte que aquesta no és fixa, pot variar al llarg del temps a través de reformes o obres.

 • Comissió

La comissió és la quantitat o el percentatge que un agent immobiliari guanya per prestar els seus serveis. La comissió sol ser negociable pel que fa al preu de venda que té la propietat.

 • Avalador

L’avalador és la persona física o jurídica que signa un aval, comprometent-se a pagar si no ho fa l’obligat principal. Aquesta figura és imprescindible en un contracte de compravenda.

 • Dret d’usdefruit

El dret d’usdefruit és el dret real d’una propietat immoble o una cosa. Aquest pot ser cedit a terceres persones.

 • Home Staging

Rep el nom de “Home Staging” la tècnica que es fa servir per preparar un immoble per a la venda. A través duna decoració atractiva, que pugui cridar l’atenció del comprador.

 • Render

El “render” és el resultat final d’una obra o construcció en 3D. Aquesta imatge digital us permet mostrar el resultat abans de començar en físic.

En conclusió, si voleu estar ben preparats per al procés de compravenda d’una propietat, assegureu-vos de comprendre el llenguatge immobiliari i els termes bàsics que s’utilitzen en aquest sector.

En aquesta introducció, hem repassat alguns dels termes més comuns que s’utilitzen al món de la compravenda de propietats. Des de la definició de béns immobles fins al render, passant per conceptes com l’agent immobiliari, el preu de llistat, l’oferta, la inspecció de la propietat i el finançament immobiliari, entre d’altres, aquesta guia bàsica us proporciona una idea dels termes que es poden utilitzar durant el procés de compra o venda d’una propietat, fes un cop d’ull a les que tenim a Espígul.

Segueix llegint

Veure-les totes
març 2, 2023

Reciclatge immobiliari: En què consisteix?

Però, en què consisteix exactament el reciclatge al sector de les propietats? El reciclatge immobiliari és un concepte que es refereix a la renovació i reutilització d’edificis i espais existents en lloc de construir-ne de nous. En lloc de demolir edificis i construir-ne de nous, el reciclatge immobiliari implica l’adaptació d’edificis i espais existents perquè…

març 16, 2023

Transforma el teu habitatge en una llar “pet-friendly”

Espai per a la teva mascota És important que la teva mascota tingui el seu propi espai. Pots crear un lloc concret en una habitació o en un racó de la casa on la teva mascota pugui relaxar-se i descansar.Col·loca-hi una llit BÉ còmoda, un bol d’aigua i joguines perquè la teva mascota estigui còmode…

Espígul