Com llogar el teu pis de forma segura

març 31, 2022

Resumim 7 claus que han de tenir en compte, tant els propietaris com els llogaters, a l’hora de llogar un pis (i evitar així qualsevol mena de malentès):

1. El propietari ha d’assegurar-se de lliurar l’habitatge en perfectes condicions d’habitabilitat i de neteja, si busca que l’inquilí respongui adequadament. És important comprovar-ne l’estat i acreditar que reuneix els requisits necessaris per llogar-la. Pots consultar aquest altre article, si vols saber com preparar una visita perfecta al teu pis.

2. Redactar un bon contracte és clau per llogar un pis de manera segura. En aquest contracte heu d’especificar tot el que es considera més rellevant (es recomana contactar amb l’ajuda d’un professional, per assegurar-vos que es fa correctament). Alguns dels aspectes bàsics que solen especificar-se en un bon contracte, entre d’altres, són:

  • L’inventari de mobiliari d’habitatge. Es recomana fer un inventari, si pot ser acompanyat d’imatges, on quedi reflectit tot el que està a l’immoble, des dels mobles fins als electrodomèstics (en el cas que l’inquilí en pugui fer ús durant el temps que resideixi al pis). D’aquesta manera, si en finalitzar el contracte hi hagués danys al mobiliari, el propietari podrà reclamar-los.

  • La quantia de la fiança. Actualment, la seguretat de l’arrendament rau en les garanties econòmiques com ara demanar diversos mesos de fiança o un aval bancari.

  • El termini de durada. Als contractes, especialment els de llarga durada, l’inquilí ha de dipositar com a fiança una mensualitat. A banda de la fiança, la llei també permet que s’estableixi qualsevol classe de garantia del compliment de les obligacions de pagament, de manera addicional, a l’hora de signar el contracte. Aquest import es fixa entre el propietari i l’inquilí.

  • Si cal, també es poden establir clàusules de prohibició al contracte com, per exemple, la prohibició de subarrendament (que l’inquilí no pugui llogar l’habitatge a un tercer) o la prohibició de mascotes a l’habitatge (aquestes prohibicions depenen dels requisits del propietari).

Si vols conèixer més detalladament quines són les despeses que ha d’assumir el propietari, fes clic aquí. 

3. Complir la normativa vigent. La llei, que en aquest cas és la d’Arrendaments Urbans (LAU), és clara pel que fa als terminis de pagament. Terminis com el compliment del contracte, el temps perquè l’inquilí pagui la renda, així com el temps mínim d’arrendament. En cas que la normativa no es compleixi, el propietari podrà prendre mesures.

4. Llogar a través d’organismes oficials. Moltes comunitats autònomes ofereixen un servei públic de gestió professional dels arrendaments. Aquest servei actua com un intermediari entre propietaris i llogaters i, alhora, aporta garanties. D’una banda, a canvi d’un preu més econòmic de l’habitatge, el propietari s’assegura que estigui ben cuidat i, d’altra banda, l’inquilí es beneficia d’un cost més reduït i compta també amb la tranquil·litat de la presència d’un organisme públic en cas que sorgeixi algun problema.

5. Contacte directe via email. Una de les vies directes per resoldre qualsevol qüestió és facilitar les comunicacions entre les dues parts. Això es pot fer facilitant que el contracte d’arrendament s’inclogui en un correu de contacte. Així, els documents estaran sempre disponibles i seran una prova evident del consensuat. 

6. Fer una acurada selecció del llogater. És important conèixer a qui estarà vivint a la nostra propietat i així evitar maldecaps i preocupacions. Per tal de comprovar la seva capacitat de pagament i estabilitat laboral, podem sol·licitar-ne la nòmina i el contracte de treball. També podem recórrer al vostre historial i esbrinar si heu tingut incidències de pagament anteriorment. El fet de conèixer les dades personals i econòmiques de l’inquilí ens permetrà anticipar problemàtiques i rebutjar-lo a temps, si cal.

7. Què cal fer en cas d’impagament. Tots els temes tractats amb anterioritat són tips per evitar que això arribi a succeir. Tot i això, el millor és aconseguir un servei que ens garanteixi el cobrament de lloguer i amb el qual poder evitar aquest tipus de problemes i quedar-nos tranquils.

L’ideal és intentar arribar a un acord per donar fi al contracte o bé per continuar. Si això no funciona, podem optar per una alternativa judicial, la qual comporta un desnonament. Aquesta demanda, una vegada és notificada al jutjat, proporciona al llogater 10 dies per pagar el lloguer o abandonar l’habitatge.

Sens dubte, i sabent algunes claus de com vendre un pis de manera segura, es poden eludir alguns riscos. Recomanem prendre’s el temps necessari per fer-ho, i sobretot, i com a arrendador, que es compleixi amb la normativa, es mantingui l’habitatge en bones condicions i es tracti amb respecte a l’arrendatari.

Si necessites ajuda a Espígul t’ho oferim! En dues setmanes et lloguem de forma ràpida i segura el teu habitatge. Per a més informació contacteu amb nosaltres.

Segueix llegint

Veure-les totes
març 24, 2022

Com crear espais més lluminosos a casa teva?

Com il·luminar un lloc amb llum natural o fer l’espai més lluminós?  És probable que tingueu espais que ja tenen molta llum natural, però aquesta es pot potenciar. A continuació us presentem un seguit de consells per poder fer-ho: Distribució de l’espai: cal tenir en compte els mobles que hi ha a l’espai, com estan…

abril 7, 2022

L’escassetat de materials i lentitud en la seva distribució en el sector de la construcció

Durant els últims mesos, amb el conflicte de la invasió a Ucraïna i la pujada econòmica de l’electricitat o el petroli, el cost dels materials de construcció s’ha vist encara més encarit. Tenint en compte que el sector ho porta arrossegant al llarg d’aquests últims mesos, ara comença a ser una situació insostenible. Les empreses constructores no…

Espígul