Guia per saber qui ha de pagar les reparacions al lloguer
Publicado el dijous, 22 d’agost de 2019

Esteu en un pis de lloguer i teniu dubtes sobre si s'encarrega el propietari o vosaltres de pagar les reparacions? Us donem una guia per saber les responsabilitats per part de l'arrendador i el llogater.

  Arrendador Les obligacions de l'arrendador són mantenir en bon estat tots els elements necessaris per tenir l'habitatge unes bones condicions per viure-hi. Això significa:
  • Els desperfectes que es trobin a l'immoble i impedeixen l'ús de poder-hi viure com vindria a ser l'estructura de l'habitatge: esquerdes, humitats, enfonsaments del sòl, etc.
  • Tota classe de filtracions d'aigua, ja sigui per humitat capil·lar, per filtr ament d'aigua, per condensació o bé per accident.
  • Reparacions indispensables que entren dins el contracte: electrodomèstics, xarxa elèctrica, canonades, sistemes de climatització...
  • Renovació i substitució, si fos el cas, dels conductes d'aigua i desguàs.
  • Qualsevol obra necessària per tal de prevenir danys col·laterals, com per exemple: sòls aixecats o bé enfonsats, parets escrostonades, etc.
  Llogater El llogater hauria de reparar altres elements o danys poc significatius com vindrien a ser: pintura, bombetes, endolls, etc. En general s'engloba dins d'aquestes reparacions totes aquelles que no superin els 150 euros. Si fos el cas que el llogater hagi d'assumir el cost de qualsevol reparació que sigui més elevada dels 150 euros, ho podrà recórrer a l'arrendador per tal que se li torni l'import. A no ser que els desperfectes siguin ocasionats per un mal ús.   Si teniu qualsevol dubte podeu contactar amb les nostres comercials de lloguer i us informaran de tot el que necessiteu.