Els 2 mètodes per aconseguir una casa més sostenible
Publicado el dijous, 10 de juny de 2021

La tendència de les cases sostenibles ha arribat per quedar-se. Perquè més que una moda s'està convertint en una necessitat, ja que un habitatge sostenible ens ajuda a dur a terme un estil de vida respectuós amb el medi ambient.


Una casa sostenible compta amb materials ecològics, fan ús de sistemes reciclables i estan proveïdes per energies verdes. Un habitatge sostenible el seu màxim objectiu és ser energèticament eficient, per exemple no pot generar despeses desmesurades en la climatització.


A Immobiliària Espígul, com empresa constructora, som fidels a l'arquitectura eficient pensant amb el medi ambient. Les nostres cases segueixen línies senzilles i minimalistes i ens adaptem a l'entorn per aconseguir habitatges sostenibles. Nosaltres creiem que tenir en compte l'estalvi energètic en la construcció de cases i edificis, ja no és una opció sinó una necessitat i deure d'aquest present davant l'emergència climàtica.


Requisits per construir una casa sostenible

 • Elaborar un pressupost acord al tipus d'habitatge.
 • Tenir en compte l'orientació de l'habitatge en funció del cicle solar per poder aprofitar al màxim la seva energia i llum.
 • L'eficiència energètica i l'ús de fonts d'energia renovables és imprescindible.
 • Els materials de construcció han de ser ecològics i de proximitat.
 • Ha de ser rendible econòmicament.


En el post d’avui ens centrarem a parlar sobre l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en els habitatges. Us proposem dues alternatives per aconseguir electricitat d’una forma més sostenible: les plaques fotovoltaiques i l’aerotèrmia. Tot i així, si vols saber més sobre les cases sostenibles, no et perdis aquest post.


Plaques fotovoltaiques i l’energia Aerotèrmia

Aquests són dos conceptes que, de forma independent, fan referència a dos tipus de subministrament elèctric obtingut de forma renovable i a més de forma autònoma. 


Tot el què has de saber de les plaques fotovoltaiques

Les plaques solars són dispositius formats per cel·les fotovoltaiques amb la principal funcionalitat de transformar l'energia solar en energia elèctrica. El funcionament és molt senzill: les cel·les fotovoltaiques capten els fotons del sol i gràcies al material semiconductor del qual estan fetes, el silici, transformen els fotons en electrons.


El corrent generat per les plaques és contínua, per tant s'ha de convertir en corrent altern a través d'un inversor solar.


Quins factors influeixen a l'hora de fer la instal·lació fotovoltaica?

 • Orientació i inclinació dels panells solars: han d'estar ben dirigits cap al sud i amb un angle d'inclinació que optimitzi la seva producció fotovoltaica (35 - 40º depenent del lloc).
 • Situació geogràfica de la ciutat: la quantitat d'hores de sol que rebi la teva província influirà en la producció energètica de la instal·lació solar.
 • Superfície de la teulada: és important disposar de suficient espai disponible per dur a terme la instal·lació. Cada panell solar té un mida d'aproximadament 2 m2.


Quantes plaques solars es necessiten per un habitatge?

El nombre de plaques que es necessitin instal·lar depèn del teu consum anual. Per un habitatge que consumeixi entre 5.000 i 8.000 kWh anuals, seran necessàries entre 6 i 8 plaques solars.


I què en saps de l’Aerotèrmia?

El que podem dir per començar és que l’aerotèrmia és un sistema que extreu l’energia que conté l’aire per produir aigua calenta, calefacció i refrigeració en habitatges. El principi de l’aerotèrmia està basat en l’intercanvi de calor a partir d’una bomba aerotèrmica que aprofita l’energia de l’aire per aportar-la a l’interior de l’habitatge, consumint així poca electricitat. 


Avantatges de l’aerotèrmia

 • Estalvi a mitjà/llarg termini.
 • Més seguretat perquè no fa servir combustibles.
 • Gran nivell d’eficiència.
 • Permet tenir calor i fred amb un sol equip.
 • No requereix manteniment.


Quines són les aplicacions de l’aerotèrmia?

 • Aerotèrmia amb terra radiant: durant l’hivern l’aigua pot arribar a uns 50º/55º i pot escalfar el terra. Durant l’estiu l’aigua pot baixar suficientment de temperatura per absorbir la calor de l’habitatge.
 • Aerotèrmia amb radiadors: un sistema que cedeix l'aigua escalfada pels radiadors de l'habitatge.


És aconsellable combinar l'aerotèrmia amb les instal·lacions fotovoltaiques?

Aquests dos recursos, de forma conjunta són un gran exemple d'autonomia en la generació d'energia. D'una banda, l'aerotèrmia cobreix les necessitats tèrmiques d'un determinat espai i d'altra banda, la fotovoltaica assumeix la despesa elèctrica que demana la bomba d'aerotèrmia. Actualment comencen corrents que defensen que l'aerotèrmica amb la fotovoltaica és la combinació perfecta.


A Immobiliària Espígul dissenyem la teva casa seguint els criteris adients que permetin una màxima eficiència energètica per fer un ús racional de l’energia sense obviar el confort en els espais interiors. Si tens algun dubte pots contactar amb nosaltres a hola@espigul.com o truca’ns al 972 220 110 i t’expliquem més sobre una construcció eficient i sostenible.