Què és una casa passiva i com està construïda?
Publicado el dijous, 30 de juliol de 2020

En les pel·lícules de ciència-ficció sempre ens han plantejat el futur amb grans edificis i infraestructures de materials metàl·lics, cotxes voladors i ulleres de realitat virtual. En la vida real, ens adonem que aquest futur pot acabar destruint el nostre planeta i hem de començar a fer construccions més respectuoses amb el medi ambient.

La natura ens dóna tot el que necessitem per viure, hem d’aprendre beneficiar-nos de tot allò que ens pot donar i integrar-nos amb ella per aconseguir una convivència més sostenible. Per nosaltres l’arquitectura eficient, els seus valors i les seves tècniques de construcció és un puntal per la Constructora Espígul, ja que tenir en compte l’estalvi energètic en la construcció de cases i edificis, ja no és una opció sinó una necessitat i deure d’aquest present.

Coneixes el concepte de casa passiva?


La construcció de cases passives, o Passivhaus, sorgeix a Alemanya als principis dels anys noranta. El concepte de les cases passives es basa a fer una edificació eficient que busca reduir al màxim el consum energètic. Utilitzen recursos de l'arquitectura bioclimàtica o eficient, i busquen el consum quasi nul de l'edificació.


Aquest tipus de cases són característiques per tenir un consum energètic mínim, quasi inexistent, i ofereixen una temperatura ambient estable durant tot l'any de mínim 20° a l'hivern i màxim 25° a l'estiu, i sense utilitzar els sistemes de calefacció habituals!


Les cases passives es construeixen tenint en compte tots els aspectes de disseny que beneficien l'eficiència energètica en la construcció com l'orientació, la quantitat de llum que hi toca directament i indirectament, la vegetació... L'aïllament d'aquest tipus de cases és absolut i l'aire es renova mitjançant un sistema de ventilació que permet renovar l'aire sense que s'escapi l'escalfor.Els 5 elements claus d’una casa passiva

Per tal d’aconseguir tots els beneficis esmentats anteriorment, les cases passives han de complir com a mínim els següents requisits: Aïllament tèrmic. L’aïllament és un dels punts més importants. Una casa passiva ha de tenir materials aïllants per la calor i també per al fred.

  1. Aïllament tèrmic. L’aïllament és un dels punts més importants. Una casa passiva ha de tenir materials aïllants per la calor i també per al fred. Amb uns aïllaments tèrmics de qualitat i amb suficient quantitat s’aconsegueix que les pèrdues de calor siguin molt limitades.
  2. Hermeticitat. S’han d’evitar qualsevol fuga d’aire. S’han de vigilar esquerdes, forats… A l’hora de construir una casa passiva es tenen en compte aquests punts dèbils i d’aquesta forma no existeixen infiltracions d’aire. Hi ha proves per comprovar el nivell d’hermeticitat d’un habitatge. 
  3. Evitar o eliminar ponts tèrmics. És a dir, detectar els punts per on es filtra la calor i reparar-los. En els edificis i cases tradicionals és habitual trobar diferents punts de fuga, ja que no es tenen en compte a l’hora de construir-los. Aquest problema es resol amb un aïllament continu, sense interrupcions ni debilitaments. Els punts més problemàtics són portes i finestres, balcons, i teulats. 
  4. Portes i finestres de qualitat. Per assegurar-nos d’aconseguir la màxima eficiència, han de tenir mínim dos o tres vidres. És tan important la qualitat dels materials de les portes i finestres com la seva instal·lació.
  5. Ventilació mecànica amb recuperació de calor. Aconseguir que l’aire dintre de l’habitatge sigui saludable sense que hi hagi variació de la temperatura.


Les cases passives són eficients, sostenibles i rentables.

Són eficients perquè gràcies a la seva estructura tenen un consum energètic molt més baix que els habitatges tradicionals. En mantenir l’ambient a una temperatura agradable tot l’any, només cal tenir punts de calor focalitzats (com terra radiant o estufes de baix consum). 

Són sostenibles, les cases passives són energèticament eficients, ja que s'aprofiten de l'energia solar de forma indirecta per aconseguir la temperatura desitjada. L'estalvi energètic permet reduir les emissions de CO₂ i l'impacte ambiental que es genera.

Són rendibles perquè tot i que els preus de les cases passives solen ser més elevats al principi perquè comporten una inversió inicial més elevada, aquesta inversió es recupera fàcilment amb els estalvis anuals en el consum energètic.

Són saludables perquè estan construïdes amb un aïllament que les fa menys sorolloses, l’aire és més net i sense pols. I un aspecte molt important, no hi ha humitats gràcies a l’excel·lent control de la condensació en l’aire.

En definitiva, la construcció de cases passives és bo per nosaltres i per al planeta. 
Si vols veure totes les característiques d’una casa sostenible, ho podreu veure a la web de cases Espígul i descobrir els diferents models i acabats.

A Immobiliaria Espígul ens encanten els reptes, si després de veure tots els beneficis de les cases passives estàs interessat a construir una casa passiva a Girona, ens pots demanar més informació. T’acompanyem en tot el procés i junts podem construir la casa dels teus somnis (sigui passiva o tradicional!).