Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica als habitatges

desembre 7, 2022

Per això, us recordem que hi ha moltes maneres de contribuir per evitar que la contaminació mediambiental sigui més gran: des d’estalviar aigua, utilitzar electrodomèstics eficients, reduir el consum energètic en els sistemes de climatització i calefacció, així com buscar alternatives per pagar menys per l’electricitat, com la instal·lació de panells solars fotovoltaics, per exemple.

És imprescindible que abans de pensar en ajudes pensem quines accions podem realitzar sense despesa i que ajudin a aquesta eficiència energètica a casa nostra.

Dit això, el Govern d’Espanya se suma a la preocupació mediambiental i, així, destina part dels fons públics en ajudes per a la rehabilitació d’habitatges el 2022. amb l’objectiu principal de millorar l’eficiència energètica i contribuir amb la sostenibilitat del planeta.

El Reial decret 853/2021 articula cinc programes emmarcats al programa d’inversions Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials i un sisè programa emmarcat al programa d’inversions Programa de construcció d’habitatges de lloguer social edificis energèticament eficients. Els sis programes són els següents:

 1. Programa dajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació.
 3. Programa dajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell dedifici.
 4. Programa dajuda a les actuacions de millora de leficiència energètica en habitatges.
 5. Programa dajuda a lelaboració del llibre de ledifici existent per a la rehabilitació i redacció de projectes de rehabilitació.
 6. Programa dajuda a la construcció dhabitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Aquí ens centrem exclusivament en el desenvolupament del programa 4, d’ ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Vegem els punts més importants que hem de tenir en compte per optar a aquests ajuts:

 • Beneficiaris

Els propietaris d’habitatges unifamiliars, tant amb personalitat física com jurídica, així com Administracions Públiques, entitats i organismes de dret públic podran sol·licitar aquests ajuts.

Així mateix, les comunitats de propietaris, les societats cooperatives, les empreses constructores i les companyies de serveis energètics també són candidates per beneficiar-se d’aquest programa de rehabilitació.

 • Requisits

L’Administració pública exigeix ​​una sèrie de requisits, com ara que el 50% dels habitatges d’un edifici siguin domicili habitual. D’altra banda, es preveu una reducció de la demanda energètica en un 35% a les zones climàtiques D i F. El 25% a la zona C i el 20% a les zones A i B.

D’altra banda, cal indicar que l’antiguitat de les edificacions ha de ser amb preferència de l’any 1996. A més, s’ha d’aportar l’ informe tècnic de millora en què aparegui la data anterior a la sol·licitud.

 • Quantia

El Govern podria subvencionar fins al 100% de les obres de rehabilitació, sempre que es contribueixi a minimitzar limpacte mediambiental.

No obstant això, hi ha un límit a la sol·licitud de la quantia:

 • El 40% de la inversió té caràcter general.
 • El 75% de la inversió per als ingressos inferiors a 3 IPREM.

Pel que fa als habitatges unifamiliars , hi ha subvencions de 12.000 euros, 18.000 i 24.000 euros per a persones amb discapacitat, en funció del grau que presentin.

També es concedeixen 1.000 euros per increment del BIC i el 25% per a menors de 35 anys a municipis amb menys de 5.000 habitants.

Per als edificis es preveuen fins a 8.000 euros per habitatge, entre 12.000 i 16.000 euros per a persones amb discapacitat, l’ increment per BIC de 1.000 euros; així com un 25% més per a menors de 35 anys en municipis amb menys de 5.000 habitants.

 • Sol·licitud

Per sol·licitar el programa de tècnica energètica cal adreçar-se a la comunitat autònoma corresponent. Cada organisme ofereix diferents vies per tramitar la sol·licitud; fins i tot, hi ha opció de subvencionar els honoraris del tècnic que hagi elaborat l’informe.

Així mateix, el sol·licitant pot acudir a l’ ajuntament de la seva localitat, així com a altres organitzacions o associacions autoritzades, que tenen la capacitat de gestionar i tramitar aquest ajut.

Com podem veure, actualment hi ha un gran nombre d’ajuts a l’eficiència energètica per reduir l’impacte negatiu de l’energia sobre el planeta. Ara més que mai, des d’Espígul us animem a contribuir entre tots perquè aquesta situació canviï definitivament.

Segueix llegint

Veure-les totes
desembre 1, 2022

Idees nadalenques per decorar la teva llar aquest 2022

Primer de tot, una cosa que cal tenir en compte és que la decoració nadalenca és una cosa personal, en què influeixen els gustos decoratius de cadascú. Aquesta és una de les coses més especials de decorar casa nostra per Nadal: la personalització i la distinció, creant, d’aquesta manera, un ambient únic. Ara sí, fes…

desembre 14, 2022

Tot el que has de saber sobre els ajuts per al lloguer d’habitatge per a joves

De fet, la joventut espanyola és la cinquena per la cua d’Europa pel que fa al desenvolupament i la independència. I és que només el 19,4% d’espanyols aconsegueixen independitzar-se abans dels 30 anys, i els que ho fan, majoritàriament és als 29 anys, l’edat mitjana d’emancipació a l’Estat. Afortunadament, hi ha diferents ajudes econòmiques per…

Espígul