Lloguer amb opció a compra

maig 2, 2019

El lloguer amb opció a compra és un model que permet al llogater estar de lloguer i posteriorment tenir el dret a compra de l’habitatge. En aquest post us parlarem dels avantatges i desavantatges de llogar amb opció a compra des del punt de vista de les dues parts implicades, el llogater i el propietari.

Avantatges:

Per al llogater:

  • Si es redacta en el contracte, es poden descomptar els mesos de renda pagats i d’aquesta manera els llogaters poden anar estalviant.
  • La compra de l’habitatge està assegurada sempre que el mateix llogater vulgui.
  • Si finalment per qualsevol motiu no vol comprar l’immoble, sempre pots rescindir el contracte i buscar un altre habitatge.

 

Per al propietari:

  • Sempre té una rendibilitat econòmica, ja que manté l’immoble ocupat.
  • Es beneficia d’avantatges fiscals en arrendar l’immoble, a través de les desgravacions.
  • En el cas d’impagaments per part del llogater, el propietari està assegurat gràcies a la prima abonada.

 

Desavantatges:

Per al llogater:

  • El preu de compravenda queda aturat, pel qual si abaixen els preus l’habitatge, s’estarà pagant a un preu superior del mercat.
  • Pèrdua de la prima en el cas que no es compri l’immoble, ja que és més elevada que una fiança.

 

Per al propietari:

  • El propietari aconsegueix els diners de la venda de l’immoble de forma diferida a través de la quota del lloguer.
  • No pot vendre l’habitatge a una altra persona havent-hi un contracte de lloguer amb opció a compra.

 

A Immobiliària Espígul estem sempre a disposició dels nostres clients per tal d’assessorar tant al llogater com al venedor i trobar l’opció més adequada per a tots dos.

 

Segueix llegint

Veure-les totes
abril 25, 2019

Quines són les despeses en comprar un habitatge?

Comprar un habitatge és probablement una de les decisions més importants que es prenen a la vida, és per això que hem d’estar informats de totes les despeses associades que això comporta. A Immobiliària Espígul comptem amb assessors financers que us acompanyaran en tot el procés i us informaran de totes les despeses que cal…

maig 9, 2019

On compren més habitatges els turistes estrangers a Espanya?

Durant el 2018 la compravenda en el sector immobiliari ha augmentat gràcies als turistes. Segons les xifres del Col·legi de Registradors la compravenda d’habitatges per part dels estrangers ha estat d’un 13,11%, però on compren aquests habitatges? De quin país vénen? Les dades de l’informe exposen que les comunitats autònomes on més compren els estrangers…

Espígul