On compren més habitatges els turistes estrangers a Espanya?
Publicado el dijous, 9 de maig de 2019
Durant el 2018 la compravenda en el sector immobiliari ha augmentat gràcies als turistes. Segons les xifres del Col·legi de Registradors la compravenda d'habitatges per part dels estrangers ha estat d'un 13,11%, però on compren aquests habitatges? De quin país vénen? Les dades de l'informe exposen que les comunitats autònomes on més compren els estrangers són a les Balears amb un 31,72% i Canàries, amb el 29,62%, seguides de la Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i Catalunya. Habitualment en zones de costa i els motius de la compra vénen donats principalment pel clima o per fins turístics. Els perfils dels estrangers que compren habitatges són normalment casats amb fills i tenen més de 50 anys. Jubilats, pensionistes i/o funcionaris. De quins països provenen els compradors? La majoria dels estrangers que més habitatges compren a Espanya són els britànics amb un 15,5% i les comunitats autònomes on més compren són: Andalusia, Múrcia i la Comunitat Valenciana. En segon lloc, es troben els alemanys amb un 7,5% que destinen les seves compres a les Illes Balears, a Mallorca principalment. I per últim, els segueixen els francesos amb un 7,4% en especial per Catalunya.