Es pot estalviar amb unes finestres eficients?
Publicado el dijous, 2 de gener de 2020
Estalviar gràcies a unes finestres de qualitat, sostenibles i eficients sí que és possible. Formen part de l'habitatge i per tant, tenir-les en compte és clau a l'hora de fer un canvi per a poder estalviar. En el mercat existeix una gran oferta de finestres eficients. Són aquelles que fan que estalvií energia gràcies al seu sistema hermètic i a l'aïllament. Ull! No només una finestra fa que la factura sigui més baixa, s'ha de tenir en compte que la instal·lació de la finestra sigui la correcta i que l'aire ni el soroll puguin traspassar. Davant aquesta gran diversitat, l'usuari te a disposició l'etiqueta energètica. És una eina que informa del comportament energètic d'aquest element i s'estructura de la següent forma:
  • Tipologia de finestra
  • Una lletra corresponent a la classificació d'hivern i les Estrelles (d'1 a 3) corresponent a la classificació d'estiu.
  • Dades del fabricant, codi de registre i model.
  • Existeixen dues classificacions. A l'esquerra es troba una escala de barres, de menor a major, corresponent al comportament energètic de la finestra a l'hivern. A la part dreta es troba una escala de 3 barres blaves, que indiquen de menor a major, el comportament energètic de la finestra a l'estiu.
  • A la part inferior de l'etiqueta s'indica les dades tècniques com la transmitància, la permeabilitat i el factor solar.
Entre un 25% i 30% de la despesa energètica que fem és causa de les pèrdues degut a un mal aïllament. Si esteu pensant a canviar les finestres per unes de noves, optar per unes d’eficients és la millor solució. Mireu l’etiqueta energètica i aposteu per la més convenient.