Quin és el preu de mantenir una casa buida?
Publicado el dijous, 5 de març de 2020
El manteniment d'una casa buida comporta una sèrie de despeses mensuals que a final d’any, sumen una quantitat considerable. El simple fet que l'habitatge es trobi buit no allibera el pagament dels impostos, pagaments obligatoris i/o consums mínims.  Aquestes són algunes de les despeses que es poden tenir anualment:
  • En cas que l'habitatge encara no sigui totalment de la teva propietat, segueixes pagant un préstec al banc. La hipoteca és la primera despesa a tenir en compte.
  • Realitzar un manteniment preveu haver de fer reparacions més greus. La falta d'ús i el descuit dels elements de la casa passen factura si no es fa, almenys, un manteniment mínim.
  • Els subministres d’aigua, llum i gas si es decideix tenir-los donats d’alta, tenen també un cost mínim.
  • Encara que l'habitatge estigui buit, s'ha de seguir pagant la comunitat de veïns. A més d'abonar les mensualitats de, per exemple: l'ascensor, la neteja o el porter, si hi ha algun imprevist que afecta a tots els propietaris, s'haurà de pagar una derrama extra.
  • No és obligatori comptar amb una assegurança de la llar. No obstant això, es recomana contractar-ne una de serveis mínims.
  • I, en aquest cas, com a propietari d’un immoble, s’ha d’abonar un impost sobre els béns immobles. L’IBI es calcula en funció del valor cadastral.
El total del cost aproximat del manteniment d'una casa buida anual és de més de 2.000 euros. Un habitatge en desús té cap o pocs beneficis: acaba envellint molt més ràpid que una casa habitada, no aconsegueix beneficis econòmics i suposa una despesa.