Contractar una assegurança de la llar: aspectes a tenir en compte
Publicado el dijous, 4 d’octubre de 2018
assegurances per la llar immobiliaria espigul
Una assegurança per la llar cobreix danys que determinats sinistres poden ocasionar, pel que és habitual que sorgeixi el dubte de si és obligatori contractar-ne un o no.
És cert que contractar una assegurança per la llar no és obligatòria en cap cas, però permet protegir l'estructura de l'immoble, els béns inclosos i els danys que algun desperfecte en les instal·lacions puguin ocasionar a tercers. Recomanacions d’Immobiliaria Espígul Abans de contractar una assegurança per la llar has de tenir en compte els següents consells:
  • Fes un inventari dels objectes que posseeixes per obtenir un valor orientatiu previ.
  • Comprova exactament que cobreix la pòlissa. Algunes assegurances cobreixen certs tipus de danys que altres no ho fan.
  • Per evitar sorpreses demana a la companyia asseguradora que t’informi clarament sobre els riscos que s’exclouen.
  • Si tens alarma, porta blindada, reixes o qualssevol altre element de seguretat segurament pots obtenir beneficis
  • Si has de donar part d’un sinistre, fes-ho el més abans possible. Si passa massa temps, l’asseguradora pot negar-se a cobrir els danys.
Ets propietari o inquilí? T'expliquem la diferència L'assegurança pot cobrir tres modalitats: contingut, continent i responsabilitat civil. Depenent de l'acord al qual arribin el propietari i inquilí serà possible contractar un o un altre tipus de pòlissa. Qui hauria de cobrir el continent? Si vols assegurar l'estructura i construcció, el cost de l'assegurança sol assumir-lo el propietari. En canvi si vols que la pòlissa inclogui els mobles, electrodomèstics, joies i altres objectes el cost l'hauria d'assumir l'inquilí. L'assegurança de responsabilitat civil cobreix els possibles danys causats per tercers per culpa o negligència de l'assegurat i ha de ser compartit per ambdues parts. En definitiva, contractar una assegurança de la llar no és obligatori, tot i que si és recomanable per gaudir d'una tranquil·litat econòmica en cas d'un imprevist.