Que has de saber abans de comprar un solar per construir un habitatge?
Publicado el dijous, 8 d’agost de 2019

Abans de construir un habitatge cal tenir en compte certs detalls per tal que després no ens emportem cap sorpresa. Des d'Espígul us deixem els passos a seguir abans de comprar un solar per construir el vostre habitatge.

  S'ha de saber si el sòl és rústic o bé és edificable. El primer pas a tenir en compte serà comprovar que la zona sigui urbanitzable. S'haurà d'anar a l'Ajuntament, sol·licitar la cèdula urbanística i comprovar que sigui urbanitzable i quin tipus d'habitatge s'hi pot construir: unifamiliar, adossat, etc.   Característiques Un cop tenim la parcel·la que volem edificar s'hauran de conèixer les seves condicions si és apte per construir. S'ha de conèixer la superfície bruta i neta:
  • Superfície bruta: és la superfície total
  • Superfície neta: la superfície restant-li l'espai de les voreres, guals, etc.
  Condicions
  • Ocupació: S'haurà de saber l'ocupació de l'habitatge, el percentatge de la superfície bruta de l'habitatge
  • Reculada exigida: l'espai que cal deixar desocupat entre la façana de l'habitatge i el límit de la parcel·la o del carrer.
  • Estil arquitectònic: són normatives municipals que condicionen el tipus de construcció per estètica com vindrien a ser les façanes, les cobertes, etc.
  Com podeu veure hi ha molts passos que cal tenir en compte per no fer una inversió arriscada abans de comprar un sòl. Un cop realitzats tots aquests passos, podrà sol·licitar-se la llicència per dur a terme l'edificació de l'habitatge.