Què tenir en compte en comprar un segon habitatge?

maig 2, 2024

qué tener en cuenta antes de comprar una segunda vivienda

Adquirir un segon habitatge és un objectiu que moltes persones consideren, sigui per gaudir-lo durant les vacances o per destinar-lo al lloguer. A continuació, abordarem totes les qüestions relacionades amb els aspectes importants a tenir en compte en comprar un segon habitatge.

Què és un segon habitatge?

Un segon habitatge consisteix en una segona residència adquirida per una persona que ja en posseeix una de prèvia, i en general, no està destinada a ser la seva residència habitual. Aquest tipus d’habitatge pot tenir diverses finalitats, com ser una residència de vacances, ser llogada a altres particulars o familiars, o fins i tot ser destinada a l’ús com a apartament turístic.

Quina diferència hi ha entre primer i segon habitatge?

És freqüent confondre una primera residència amb un segon habitatge. Un dels dubtes més comuns és si es pot utilitzar el segon habitatge com a residència habitual. La resposta és que sí, però s’han de complir certs requisits, com ara estar empadronat en aquesta segona residència.

En el cas que es desitgi fer servir-la per a domiciliacions fiscals, el propietari ha de residir en aquest segon habitatge durant un període continu i mínim de tres anys, i ha d’haver estat permanentment habitada durant un termini no superior a dotze mesos.

Com comprar un segon habitatge tenint una hipoteca? 

Comprar un segon habitatge amb una segona hipoteca vigent requereix una avaluació prudent de la viabilitat de la compra. És important avaluar els ingressos i les despeses actuals, incloent-hi la hipoteca existent, per determinar si es disposa del pressupost suficient per adquirir un segon habitatge.

En cas de sol·licitar una segona hipoteca, cal tenir en compte que les condicions imposades pel banc solen ser més exigents, ja que el risc d’impagament és major. Generalment, el banc pot arribar a concedir com a màxim el 70% de la hipoteca per a l’adquisició d’una segona residència, i el sol·licitant ha d’estar preparat per abonar el 30% restant com a entrada per a la compra de la propietat.

Quines són les despeses associades al segon habitatge?

Adquirir un segon habitatge implica una sèrie de despeses, tant durant el procés d’adquisició com per assegurar-ne el manteniment al llarg dels anys. A més del cost inicial de la compra, que pot incloure el 10% de l’IVA en cas de ser un immoble de nova construcció, i entre un 4% i un 10% de l’Impost de Transmissions Patrimonials si es tracta d’una segona residència. També hi ha altres despeses relacionades amb la compravenda de la propietat, com ara les gestions de notaria, registre de la propietat i gestoria.

A més, és recomanable calcular el cost anual de manteniment dels subministraments i serveis necessaris per preparar i protegir la segona residència. Aquesta estimació ha de tenir en compte els costos mínims d’electricitat, aigua, gas, quotes de la comunitat, impostos d’escombraries, assegurances i la hipoteca mensual multiplicada per dotze mesos, així com l’IBI corresponent. Sumant aquests costos, es pot arribar al total de despeses anuals associades a la propietat.

Val la pena comprar un segon habitatge?

Comprar un segon habitatge és una decisió significativa i és natural preguntar-se si realment val la pena. A continuació, enumerem alguns dels avantatges i desavantatges d’aquesta decisió:

Avantatges de comprar un segon habitatge:

  • Permet disposar d’un allotjament propi per a vacances.
  • Representa una inversió cap a futur.
  • Pot generar un rendiment econòmic mitjançant el lloguer.
  • Augmenta el patrimoni mobiliari.

Desavantatges de comprar un segon habitatge:

  • Pot comportar un endeutament addicional.
  • Limita la destinació d’ús a un únic destí de vacances.
  • Suposa un risc financer, especialment en períodes econòmics incerts.
  • Existeix el risc d’ocupació il·legal durant els períodes en què l’habitatge no s’utilitza.
  • Implica un augment de les despeses fixes anuals.

Comprar segon habitatge

Si, després d’avaluar tots aquests aspectes, estàs interessat a comprar un segon habitatge, a Espígul estem aquí per ajudar-te a trobar la segona residència que millor s’ajusti a les teves necessitats i desitjos. Disposem d’una àmplia selecció d’immobles tant de nova construcció com de segona mà en diferents ubicacions. Sigui un apartament a la muntanya, una casa a la costa o un pis en un entorn urbà, el nostre equip d’assessors immobiliaris t’acompanyarà en tot el procés per fer realitat el teu somni de tenir una segona llar. Posa’t en contacte amb nosaltres sense compromís per avaluar les teves necessitats i trobar la solució perfecta per a tu.

Segueix llegint

Veure-les totes
cómo invertir en viviendas
abril 25, 2024

Com invertir en habitatge?

Invertir en immobles pot ser una de les decisions més importants i rendibles que es poden prendre. Aquesta opció, tot i que pot semblar difícil al principi, amb la guia adequada i una estratègia ben pensada, pot convertir-se en una font important de guanys a llarg termini. A continuació, explorarem com invertir en habitatge, oferint…

qué impuestos se pagan en vender una casa
maig 9, 2024

Quins impostos es paguen en vendre una casa?

En el moment de vendre una propietat, és fonamental tenir clares quines són les despeses a les quals s’haurà de fer front i estar-ne preparat econòmicament. Una gran part d’aquesta despesa sol anar destinada al pagament d’impostos, el que fa disminuir l’import net que s’obté de l’operació. És per això que, a l’article d’avui, aprofundim…

Espígul