Què necessites per demanar una hipoteca?
Publicado el dijous, 31 d’octubre de 2019
A l'hora de comprar un habitatge sorgeixen dubtes. Entre aquests estan els requisits que demanen, sobretot els bancs, per poder demanar el préstec de la hipoteca corresponent.  Aquest son les principals condicions a tenir en compte:
  • Els ingressos mensuals nets són la base de qualsevol banc per aprovar o denegar una hipoteca. Des de l'ingrès d'una nòmina fins al lloguer d'un pis, qualsevol entrada de diners mensuals ha de sustentar la quota hipotecaria de cada mes.
  • Avui en dia els bancs no financen el 100% d'una hipoteca però sí que concedeixen una gran part si es té estalvis per assumir el tant per cent restant. Aquests ofereixen un límit a finançar i el que al comprador li queda pagar és almenys el 20% del valor de l'habitatge.
  • Per demanar una hipoteca hem de demostrar que no tindrem problemes per pagar la quota. A més de no tenir endeutaments en el moment de sol·licitar finançament, és també imprescindible no tenir impagaments.
  • L'aval és algú o alguna cosa (altres propietats) que, en cas d'impagament, es faria responsable de les mensualitats o deutes.
  • Respecte a la documentació, ha d'estar tota al dia i actualitzada. El més comú a demanar és el NIF o NIE, la vida laboral, la declaració del IRPF. A més a més, l'extracte bancari i escriptures de les propietats. I respecte a rebuts, els pagats de préstecs i contracte de lloguer i últims rebuts de l'habitatge actual.
No dubteu en consultar a un professional si teniu dubtes. Des d'Espígul estem a la vostra disposició per ajudar-vos en aquests processos hipotecaris.