Lloguer amb opció a compra
Publicado el dijous, 2 de maig de 2019
El lloguer amb opció a compra és un model que permet al llogater estar de lloguer i posteriorment tenir el dret a compra de l’habitatge. En aquest post us parlarem dels avantatges i desavantatges de llogar amb opció a compra des del punt de vista de les dues parts implicades, el llogater i el propietari.
Avantatges: Per al llogater:
  • Si es redacta en el contracte, es poden descomptar els mesos de renda pagats i d’aquesta manera els llogaters poden anar estalviant.
  • La compra de l’habitatge està assegurada sempre que el mateix llogater vulgui.
  • Si finalment per qualsevol motiu no vol comprar l'immoble, sempre pots rescindir el contracte i buscar un altre habitatge.
  Per al propietari:
  • Sempre té una rendibilitat econòmica, ja que manté l'immoble ocupat.
  • Es beneficia d’avantatges fiscals en arrendar l'immoble, a través de les desgravacions.
  • En el cas d’impagaments per part del llogater, el propietari està assegurat gràcies a la prima abonada.
  Desavantatges: Per al llogater:
  • El preu de compravenda queda aturat, pel qual si abaixen els preus l’habitatge, s’estarà pagant a un preu superior del mercat.
  • Pèrdua de la prima en el cas que no es compri l’immoble, ja que és més elevada que una fiança.
  Per al propietari:
  • El propietari aconsegueix els diners de la venda de l’immoble de forma diferida a través de la quota del lloguer.
  • No pot vendre l’habitatge a una altra persona havent-hi un contracte de lloguer amb opció a compra.
  A Immobiliària Espígul estem sempre a disposició dels nostres clients per tal d’assessorar tant al llogater com al venedor i trobar l’opció més adequada per a tots dos.