L'aposta pels edificis Passivhau
Publicado el dijous, 3 d’octubre de 2019
La PEP, Plataforma d'Edificació Passivhau, descriu als edificis Passivhau com un disseny destinar a estalviar i a aconseguir reduir un 75% les despeses de calefacció i de refrigeració. A més a més, aquesta tendència aposta per les energies renovables per cobrir el tant per cent restant de la necessitat energètica. Es basa en l'optimització de recursos i l'ús de 5 principis bàsics:
  1. Aïllament tèrmic. Tant a l'estiu com a l'hivern un aïllament envoltant a parets i coberta ajuden a baixar la transmissió tèrmica des de l'exterior. Depenent del clima, l'aïllament varia en el seu gruix per aportar els màxims beneficis.
  2. Finestres d'altes prestacions. Poden canviar de ser d'un punt feble a ser un de fort d'un habitatge, ja que són focus de possibles pèrdues de calor i fred. Tant és així que el disseny ha de preveure la col·locació i ubicació per aconseguir un habitatge eficient.
  3. Un disseny lliure de ponts tèrmics permet disminuir el consum energètic i evitar, per exemple, els fongs. No obstant això, no només es tracta d'aconseguir una reducció energètica. També crea espais de gran confort amb grans beneficis per al benestar i la salut dels seus habitants.
  4. Hermeticitat. És habitual que en una construcció es generin diferents corrents d'aire i provoquin incomoditat. Una alta eficiència del sistema de ventilació mecànica i cuidar al màxim les juntes durant la construcció fa d'un edifici tradicional a un de passiu.
  5. Ventilació mecànica. Un habitatge està constantment generant calor. Un bon sistema de ventilació reaprofita l'aire preescalfant-lo abans d'expulsar l'aire viciat preescalfant l'aire entrant abans d'expulsar l'aire viciat. A més a més, l'energia necessària per condicionar els habitacles és molt petita.
Per tant, els beneficis són clars: gran estalvi energètic i econòmic. Si t'interessa la sostenibilitat a les llars et deixem més informació aquí.