Consells per il·luminar una casa sense finestres?
Publicado el dijous, 12 de setembre de 2019
No sempre es té la sort de viure en una casa amb molta llum natural o amb totes les habitacions amb finestres a l'exterior. Per això avui, us ajudem amb alguns consells per il·luminar els espais interiors d'aquells habitatges que rebin poca llum.
  • Fes els espais de l'habitatge el més oberts possibles. Com menys portes i parets hi  hagi pel mig, més llum reben unes habitacions d'altres. Una altra opció és col·locar portes o finestres interiors transparents també faran la mateixa funció.
  • Tingues uns interiors amb colors clars. Les parets blanques o de colors pàlids i els mobles clars ajuden a que l'habitacle rebi més brillantor i s'aprofiti millor la llum.
  • Els miralls també ajuden a donar una sensació de més lluminositat a l'espai. Per altra banda, també donen una sensació de més amplitud.
  • Col·locar plantes en algunes zones de la casa o de l'habitació, és clau per animar una mica l'ambient, ja que aporten color i aparença d'exterior.
No descartis els habitatges amb escassa llum natural o amb habitacions sense finestres. Encara que et semblin espais molt tancats, amb aquests tips aconseguiràs un espai fresc i acollidor.